KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS / KEITIMAS

Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

Kai KML Tading MB internetinės parduotuvės http://www.greenworksbaltic.com Pirkėjas yra vartotojas, taip kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2281 straipsnyje, jis turi teisę, nenurodęs priežasties, per 14 (keturiolika) dienų laikotarpį, atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti gautą (atsiimtą) Prekę. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo prašymą grąžinti Prekę Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus, jeigu Prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra Prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą Prekę. Išskyrus Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytos išimtis, kai ši sutarties nutrukimo teisė pirkėjui nėra taikoma. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

Pirkėjo teisė grąžinti internetinėje parduotuvėje pirktas kokybiškas prekes netaikoma Sutartims dėl:

 • pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
 • greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
 • supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
 • prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
 • supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės, įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
 • visos numatytos išimtys, kai ši sutarties nutraukimo teisė Pirkėjui nėra taikoma pateikiama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje.

Teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma.

Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti pirkimo-pardavimo Sutarties, taikomos šios Prekių gražinimo sąlygos:

 • Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atšaukti Sutartį, turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą prašymą „Prašymas pakeisti arba grąžinti prekę“, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. 
 • Pirkėjas, norintis pateikti prašymą dėl prekės gražinimo, tai padaryti gali http://www.greenworksbaltic.com puslapyje užpildydamas atitinkamą formą arba elektroniniu paštu grazinimai@kml-trading.com. 
 • Grąžinant Prekes būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą arba kitą pirkimą patvirtinantį dokumentą ir Prekės užsakymo numerį.
 • Pirkėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo dienos grąžina arba perduoda Prekes Pardavėjui arba Pardavėjo Prekes priimti įgaliotam asmeniui.
 • Prekės grąžinamos išsiunčiant jas Pirkėjo lėšomis.
 • Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, nenaudota, nesugadinta, neištepta, tvarkingoje originalioje gamintojo nesugadintoje, neišteptoje pakuotėje, nepraradusi prekinės išvaizdos su originaliu nepažeistu ženklinimu (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.). Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais, bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Jeigu prekė  nėra pilnai sukomplektuota, naudota, sugadinta, ištepta, neoriginalioje gamintojo pakuotėje ar sugadintoje, išteptoje pakuotėje, praradusi prekinę išvaizda, pažeistas originalus ženklinimas, ji nėra priimama grąžinimui.  Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos, jeigu tokių buvo.
 • Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant aukščiau nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę Prekės nepriimti grąžinimui arba vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.
 • Pirkėjas pilnai atsako už Prekę iki jos grąžinimo Pardavėjui.
 • Pirkėjui tenka tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima Pardavėjas.
 • Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę išskaičius pristatymo išlaidas, išskyrus 6 punkte numatytas išimtis arba netinkamos Prekės gali būti pakeičiamos tinkamomis (padengiant kainų skirtumą). Tuo atveju, jei perkant buvo atsiskaityta kortele internetu lėšos bus grąžintos į tą pačią kortelę. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.
 • Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.
 • Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 7.10 ir 7.11 punktams.
 • Jeigu pristatėme Jums ne tą prekę, apmokėsime jos grąžinimo ir naujos prekės siuntimo išlaidas.

PREKĖS UŽSAKYMAS PAGAL PAVYZDĮ (PREKIŲ APRAŠYMĄ, PREKIŲ KATALOGUS, MODELIUS IR T. T.)

Ne visos Prekės, pateiktos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu internetinės parduotuvės http://www.greenworksbaltic.com kataloge užsakytos Prekės KML Trading MB neturi savo sandėliuose, bet Pirkėjas pageidauja prekes įsigyti iš katalogo – sutartis sudaroma remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.356 straipsnio nuostatomis ir Pirkėjas norėdamas atsisakyti sutarties ar grąžinti kokybiškas prekes privalo atlyginti Pardavėjo turėtas būtinas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu. 

Užsakant prekę, Pardavėjas gali paprašyti apmokėti už prekes išankstiniu mokėjimu.

BROKUOTOS ARBA NEPILNOS KOMPLEKTACIJOS PREKIŲ GRĄŽINIMAS / KEITIMAS

Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu info@kml-trading.com

Teikdamas skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, Pirkėjas turi pateikti šią informaciją:

 • PVM sąskaitą faktūrą arba kitą pirkimą patvirtinantį dokumentą ir Prekės užsakymo numerį;
 • Įvardyti Prekės broko, gedimo požymius ar nepilnos komplektacijos trūkstamą dalį;
 • Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės nuotraukas, kuriose aiškiai matomi trūkumai;
 • Prekės originalios pakuotės nuotraukas iš visų pusių (turi matytis prekės kodas);
 • Jeigu prekę pristatė kurjeris – siuntos pakuotės nuotraukas iš visų pusių (turi matytis siuntos numeris);
 • Užpildytą ir pasirašytą formą „Prašymas pakeisti arba grąžinti prekę“.

Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

 • Brokuotą prekę prašoma pakeista kokybiška preke; 
 • Ne pilnos komplektacijos Prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis;
 • Brokuotai ar nepilnos komplektacijos prekei pritaikyti nuolaidą, t. y. sumažinti Prekės kainą;
 • Grąžinti sumokėtus pinigus už Prekę.

Patvirtinus grąžinimą, Jums bus išsiųstas grąžinimo lipdukas. Į siuntos pakuotę / dėžę kartu su grąžinama preke įdėkite užpildytą formą „Prašymas pakeisti arba grąžinti prekę“. Ant siuntos užklijuokite grąžinimo lipduką.

Gavę grąžinamas prekes jūsų pasirinkimu nekokybišką prekę pakeisime kokybiška, nekokybiškai Prekei pritaikysime nuolaidą arba grąžinsime visą už prekę sumokėtą sumą. Mes padengsime prekės grąžinimo ir naujos prekės siuntimo išlaidas.

Pirkėjas atsako už prekę iki jos grąžinimo Pardavėjui.

PAŽEISTA SIUNTA

Atsiimdami užsisakytas prekes salone, patikrinkite prekių būklę ir komplektaciją bei pasirašykite sąskaitą faktūrą.

Priimdami užsakytą siuntą, patikrinkite jos kokybę dalyvaujant kurjeriui. Jeigu pastebėjote pakuotės ir/ar prekės pažeidimą, prekės komplektacijos neatitikimus:

 • Nedelsiant praneškite apie tai siuntą pristačiusiam kurjeriui;
 • Siuntos pristatymo dokumente pažymėkite, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu užpildykite pakuotės pažeidimo/neatitikimo aktą;
 • Patikrinkite pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažymėkite akte;
 • Pažeidimus užfiksuokite nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos prekių grąžinimo procedūrai; 
 • Jeigu pakuotė nepažeista, dalyvaujant kurjeriui prekių tikrinti nereikia. 

Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai ir mes neprisiimame atsakomybės dėl:

 • prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis defektas;
 • prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima buvo nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl pažeistos siuntos, tai padaryti gali elektroniniu paštu grazinimai@kml-trading.com. 

Teikdamas skundą dėl pažeisto prekės, Pirkėjas turi pateikti šią informaciją:

 • PVM sąskaitą faktūrą arba kitą pirkimą patvirtinantį dokumentą ir Prekės užsakymo numerį;
 • Prekės pažeidimo požymius;
 • Siuntos pristatymo dokumentą, pakuotės/prekės pažeidimo/neatitikimo aktą;
 • Siuntos pakuotės nuotraukas iš visų pusių (turi matytis siuntos numeris);
 • Prekės originalios pakuotės nuotraukas iš visų pusių (turi matytis prekės kodas);
 • Pažeistos prekės nuotraukas, kuriose aiškiai matomi pažeidimai;
 • Užpildytą ir pasirašytą formą „Prašymas pakeisti arba grąžinti prekę“.

Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

 • Pažeistą prekę prašoma pakeista kokybiška preke; 
 • Pažeistai Prekei pritaikyti nuolaidą, t. y. sumažinti Prekės kainą;
 • Grąžinti sumokėtus pinigus už pažeistą Prekę.

Patvirtinus pažeistos prekės grąžinimą, Jums bus išsiųstas grąžinimo lipdukas. Į siuntos pakuotę/dėžę kartu su grąžinama preke įdėkite užpildytą formą „Prašymas pakeisti arba grąžinti prekę“. Ant siuntos užklijuokite grąžinimo lipduką.

Gavę grąžinamas prekes jūsų pasirinkimu pažeistą prekę pakeisime kokybiška, pažeistai Prekei pritaikysime nuolaidą arba grąžinsime visą už prekę sumokėtą sumą. Mes padengsime prekės grąžinimo ir naujos prekės siuntimo išlaidas. 

Pirkėjas atsako už prekę iki jos grąžinimo Pardavėjui.

KML Trading, MB, Saulėtekio al. 15-1, LT-10224 Vilnius, info@kml-trading.com,tvarko Pirkėjo pateiktus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninį paštą bei kitus sutartyje nurodytus duomenis KML Trading, MB nustatytu sutarties su Pirkėju sudarymo bei vykdymo tikslu. Asmens duomenų pateikimas yra būtinas, norint sudaryti ir vykdyti sutartį, kurios šalis yra Pirkėjas. Neturint šių duomenų, KML Trading, MB negalės sudaryti ir vykdyti sutarties.
Pirkėjas turi teisę prašyti leisti susipažinti su jo asmens duomenimis, juos ištaisyti, teisės aktais numatytais atvejais juos ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą.Šias teises Pirkėjas gali įgyvendinti kreipęsis elektroniniu paštu info@kml-trading.com. Pirkėjas taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas. Lietuvos Respublikoje priežiūrosinstitucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.


Pasirašydama(s) patvirtinu, kad informaciją pateikiau teisingai, esu susipažinęs su visomis http://www.greenworksbaltic.com internetinės parduotuvės Prekių „Grąžinimas ir keitimas“ bei „Privatumo politika“ taisyklėmis ir su jose nurodytomis sąlygomis susipažinau ir sutinku.