GARANTIJA

Žemiau rasite Greenworks elektrinio ar akumuliatorinio gaminio (toliau – Gaminys) garantijos (toliau – Garantija) sąlygas. Garantiją išduoda Greenworks.

Tiek, kiek leidžia įstatymai, ši Garantija ir nustatytos teisių gynimo priemonės yra išimtinės ir aukščiau visų kitų žodinių, rašytinių, aiškių ar numanomų garantijų, teisių gynimo būdų ir sąlygų. Greenworks atsisako visų įstatymų numatytų ir numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, Garantijas apie Produkto tinkamumą parduoti ir tinkamumą tam tikram tikslui bei Garantijas už paslėptus ar latentinius su produktu susijusius defektus, kiek tai leidžia įstatymai. Jei tokių Garantijų negalima atsisakyti, „Greenworks“ apriboja tokių garantijų galiojimo trukmę ir teisių gynimo būdus iki šios garantijos trukmės ir, Greenworks pasirinkimu, toliau aprašytų remonto ir pakeitimo paslaugų.

Greenworks suteikia Gaminio garantijos trukmę žemiau aprašyta tvarka: 

Suteikiamos garantijos laikotarpis vartotojui, privačiam naudojimui:
– Įrankiams ir krovikliams – 36 mėnesių
– Akumuliatoriams – 24 mėnesių

Suteikiamos garantijos laikotarpis juridiniams asmenims, komerciniam naudojimui:
– Įrankiams ir įkrovikliams – 12 mėnesių
– Akumuliatoriams – 12 mėnesių 

Taikomumas
Komerciniu naudojimu yra laikomas toks Gaminių naudojimas, kai gaminį perka ir juo naudojasi įmonė, organizacija ar bet kuris kitas juridinis asmuo („Komercinė šalis“).
Vartotoju yra laikomas asmuo, kuris privačiai gaminį įsigyja ir naudoja asmeninėms reikmėms („Vartotojas“).
Ši garantija neapima nuomos naudojimo.
Jei komercinė šalis perduoda gaminio nuosavybės teises trečiajai šaliai naudotų prekių rinkoje, garantija nedelsiant nustoja galioti. Jei vartotojas parduoda vartotojui, garantija netenka galios.
Garantijos laikotarpis prasideda nuo gaminio įsigijimo dienos ir yra pagrindžiamas gaminio įsigijimo dokumentais su sąskaita faktūra arba kvitu (galutiniam vartotojui).

Garantijos aprėptis ir apribojimai
Garantija apima bet kokio gaminio, pagrįstus gamyklinius defektus ar apdirbimo trūkumus, taisymą ar pakeitimą, tuo atveju, kai gaminys naudojamas įprastai, išskyrus įprastą nusidėvėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant, įprastą dažytų ar padengtų paviršių išblukimą, paviršiaus atsisluoksniavimą, ir kitus natūralus nusidavėjimus) taikomu garantijos laikotarpiu.
Garantinis remontas ir (arba) pakeitimai yra atliekami nemokamai ir (arba) suteikiamos atsarginės dalys. Bet kokias dalis su defektais ar gaminius, kurie buvo pakeisti pagal šią Garantiją, pasilieka Greenworks.
Visos pagal šią Garantiją pakeistos dalys yra laikomos originalaus gaminio dalimi, o pakeistoms dalims ar gaminiams taikoma garantija pasibaigs pradinio garantinio laikotarpio pabaigos dieną.

Garantija netaikoma tuo atveju, kai
• Gaminys yra netinkamai naudojamas, pavyzdžiui, įvyksta perkrova;
• Gaminys naudojamas su neoriginaliomis atsarginėmis dalimis ir priedais;
• Gaminys yra paveiktas suodžių ir dūmų, cheminių veiksnių, paukščių išmatų, vandens, ėsdinančių medžiagų ar ėsdinančios aplinkos poveikiui;
• Gaminys sugadinamas mechaniškai, dėl nepriežiūros, netinkamo naudojimo, netinkamų priedų ar dalių įdėjimo ar naudojimo;
• Gaminys buvo neteisingai prijungtas prie maitinimo šaltinio arba buvo naudojama netinkama energija ar įtampa;
• vartotojas Gaminį naudojo ne pagal jo paskirtį, kuri nurodyta gaminio vartotojo instrukcijoje;
• buvo atlikti bet kokie Gaminio pakeitimai; arba
• pakeisti arba pašalinti originalūs gaminio identifikavimo ženklai arba jei nėra CE ženklo.
Be to, Garantija netaikoma 
• nusidėvinčioms dalims, įskaitant, bet neapsiribojant, padangas, guolius, trosus, diržus, pjovimo ašmenis, surinkimo krepšius, anglinius šepečius, griebtuvus, maitinimo laidus, grąžtus, šlifavimo plokštes, nešiojimo dėklus, pjūklų grandines, žoliapjovės linijas, žoliapjovės galvutės rankenėlę ir kt. ; arba
• valymo, reguliavimo ir įprasti periodiniams priežiūros darbams (t.y. Ašmenų galandimas ir diržų bei trosų reguliavimas).

Sniego valytuvų / sniego pūstuvų sraigtų ir irklų sąrankos, slydimo bateliai ir grandiklių strypai, rotorinių frezų vairo dantys, šienapjovės peiliai ir vejapjovės denio korpusai nėra specialiai garantuoti dėl smūginės žalos, įskaitant, bet neapsiribojant, abrazyvinę žalą.

Akumuliatoriai
Garantija taikoma mechaniniams gedimams ir gaminio defektams.
Akumuliatorius yra nusidėvintis produktas, tad laikui bėgant jo sukaupiamos energijos talpa sumažėja.

Atsarginės dalys
Garantinis atsarginių dalių laikotarpis yra 6 (šeši) mėnesiai. Tai netaikoma atsarginėms dalims, naudojamoms garantiniam remontui arba eksploatacinėms dalims.

Garantijos sąlygos
• Visą Gaminio aptarnavimą garantijos laikotarpiu turi atlikti įgaliotas Greenworks techninės priežiūros atstovas (arba lygiavertis profesionalus paslaugų teikėjas).

• Jei vartotojui kyla įtarimas, kad Gaminys turi defektų, dėl kurių gali būti taikoma gamyklos Garantija, jis turi grąžinti Gaminį į pirkimo vietą Garantijai įvertinti.
Kai kuriose šalyse ir tam tikrais atvejais gaminį į centrinį paslaugų centrą gali perduoti įgaliotasis Greenworks paslaugų pardavėjas.

Tokiais atvejais komercinė šalis arba vartotojas (jei taikoma) užtikrina, kad gaminys būtų supakuotas ir paruoštas saugiam transportavimui, gaminyje negali likti jokio pavojingo turinio. Perduodant gaminį garantinio gedimo įvertinimui, kartu turi būti pridedamas išsamus defekto aprašymas.

Išskyrus šioje garantijoje numatytus atvejus ir remiantis šalyje veikiančiais teisės aktais, „Greenworks“ neatsako už jokius tiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl bet kokių garantijos sąlygų pažeidimų, įskaitant, bet neapsiribojant negalėjimu naudotis gaminiu, pajamų praradimo, faktinio ar numatomo pelno praradimo (įskaitant pelno praradimą pagal sutartis), numatytų santaupų praradimo, verslo praradimo, galimybių praradimo, prestižo praradimo, reputacijos praradimo ar bet kokio netiesioginio ar pasekminio nuostolio, patirto dėl dalių ar paties gaminio pakeitimo.
Aukščiau nurodytas apribojimas netaikomas reikalavimams dėl mirties ar asmens sužalojimo ar jokiai įstatyminei atsakomybei už tyčinius ir šiurkščius aplaidžius veiksmus ir (arba) neveikimą. 
Garantija galioja Europos Sąjungoje, Šveicarijoje, Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine, Kuveite, Irake, Saudo Arabijoje, Omane, Katare, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Irane, Bahreine, Pietų Afrikos Respublikoje, Rusijoje, Ukrainoje.

Sąlygos gali būti atnaujinamos be papildomo įspėjimo.